Info / Anunturi - Actionari

2019

Raport tranzactii efectuate de actionari cu detineri majore
Raport privind rezultatele financiare aferente semestrului I 2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare aferente semestrului I 2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare aferente trimestrului I 2019
Raport privind rezultatele financiare aferente trimestrului I 2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului anual la data de 31.12.2019
Raport anual pentru exercitiul financiar 2018.pdf
Raportul de audit privind situatiile financiare anuale.pdf

DOCUMENTE AGA 17/18.04.2019

IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.O.A. 17-18.04.2019
IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.E.A. 17-18.04.2019
CONVOCATOR A.G.O.A. SI A.G.E.A. 17-18.04.2019
BILANT SI BALANTA 31.12.2018
RAPORT PRIVIND GESTIUNEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2018
RAPORT PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ APROBAȚI DE A.G.O.A. PENTRU ANUL 2018
NOTĂ PRIVIND NIVELUL ASIGURĂRII DE RĂSPUNDERE PROFESIONALĂ A ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORULUI CU CONTRACT DE MANDAT PENTRU ANUL 2019
INFORMARE PRIVIND STADIUL PROGRAMULUI DE VALORIFICARE A ACTIVELOR (PROPRIETATILOR) APROBAT DE CATRE A.G.E.A.
APROBAREA PRELUNGIRII LINIEI DE CREDIT
BULETIN DE VOT A.G.O.A. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.E.A. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 17-18.04.2019
PROCURA A.G.O.A. P.F. 17-18.04.2019
PROCURA A.G.E.A. P.F. 17-18.04.2019
PROCURA A.G.O.A. P.J. 17-18.04.2019
PROCURA A.G.E.A. P.J. 17-18.04.2019Raport Curent
Calendar Comunicare Financiara 2019

2018

DOCUMENTE AGOA 19/20.12.2018

Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor 19.12.2018
CONVOCATOR AGOA 19/20.12.2018
INFORMARE PRIVIND SITUATIA PATRIMONIALA SI FINANCIARA LA 30.09.2018
PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2019
PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTU ANUL 2019
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA JURIDICA AGOA 19/20.12.208
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA FIZICA AGOA 19/20.12.208
BULETIN DE VOT AGOA 19/20.12.2018
PROCURA PERSOANA JURIDICA AGOA 19/20.12.2018
PROCURA PERSOANA FIZICA AGOA 19/20.12.2018
ÎMPUTERNICIRE GENERALA AGOA 19/20.12.2018

RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2018
RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2018
RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2018
HOTARARI AGOA SI AGEA 16.04.2018

DOCUMENTE AGA 16/17.04.2018

CONVOCATOR AGA 16/17.04.2018
BILANT SI BALANTA LA 31.12.2017
RAPORTUL PRIVIND GESTIUNEA SOCIETATII IN ANUL 2017
RAPORT PRIVIND INDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANTA APROBATI DE AGOA PENTRU ANUL 2017
NOTA PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI FIXE SI A NIVELULUI ASIGURARII DE RASPUNDERE PROFESIONALA AADMINISTRATORILOR 2018
PROIECT DE HOTARARI AGA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT AGOA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT AGEA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA JURIDICA AGOA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA FIZICA AGOA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA JURIDICA AGEA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA FIZICA AGEA 16/17.04.2018
PROCURA PERSOANA JURIDICA AGOA 16/17.04.2018
PROCURA PERSOANA FIZICA AGOA 16/17.04.2018
PROCURA PERSOANA JURIDICA AGEA 16/17.04.2018
PROCURA PERSOANA FIZICA AGEA 16/17.04.2018


REZULTATE FINANCIARE PRELIMINATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017
CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA 2018

2017

HOTARARI AGOA 18.12.2017

DOCUMENTE AGOA 18/19.12.2017

CONVOCATOR AGOA 18/19.12.2017
RAPORT REZULTATE FINANCIARE LA 30.09.2017
PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018
PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018

RAPORT TRIMESTRIAL 30.09.2017
RAPORT CURENT COMUNICARE COD LEI
RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2017
RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2017
HOTARARI AGOA 10.04.2017
HOTARARI AGEA 10.04.2017

DOCUMENTE AGOA SI AGEA 10/11.04.2017

CONVOCATOR AGOA SI AGEA 10/11.04.2017
BILANT SI BALANTA LA 31.12. 2016
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND GESTIUNEA SOCIETATII IN ANUL 2016
RAPORT PRIVIND INDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANTA APROBATI DE AGOA PENTRU ANUL 2016

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016
CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA 2017

2016

HOTARARI AGOA 12.12.2016utilaje complexe
unelte pneumatice
lanturi cu role
lichidari stocuri