Info / Anunturi - Actionari

2021

Raport curent - litigiu pe rolul instantelor judecatoresti –citare pentru chemare in judecata
Rezultate financiare aferentre semestrului I
Comunicat disponibilitate rezultate financiare Sem I - 2021
Raport curent litigiu pe rolul instantelor judecatoresti
Raport curent numire director general
Raport trimestrial la 31.03.2021
Raport anual 2020
Comunicat privind disponibilitatea raportului anual la 31.12.2021

Documente AGOA / AGEA 20/21.04.2021

MATERIALE INFORMATIVE

CONVOCATOR AGA
HOTARARI AGOA
HOTARARI AGEA
SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2020
Raportul auditorului asupra situatiilor financiare încheiate la 31.12.2020
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – AGOA 20-21.04.2021
REALIZAREA OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ – AGOA 20-21.04.2021
STRATEGIA DE RESTRUCTURARE A SC INDEPENDENTA SA - AGOA 20-21.04.2021
POLITICA DE REMUNERARE A SOCIETATII INDEPENDENTA SA – AGOA 20-21.04.2021

FORMULARISTICA

BULETIN DE VOT A.G.E.A. 20-21.04.2021
BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F. 20-21.04.2021
BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 20-21.04.2021
BULETIN DE VOT A.G.O.A. 20-21.04.2021
BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F. 20-21.04.2021
BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 20-21.04.2021
IMPUTERNICIRE GENERALA
PROCURA A.G.E.A. P.F. 20-21.04.2021
PROCURA A.G.E.A. P.J. 20-21.04.2021
PROCURA A.G.O.A. P.F. 20-21.04.2021
PROCURA A.G.O.A. P.J. 20-21.04.2021


Raport curent – Convocare AGOA si AGEA 20.04.2021 – 21.04.2021
Raport curent – vânzare active
Raport curent privind desemnare director general
Raport curent – actualizare calendar de comunicare financiara
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2020
Comunicat privind disponibilitatea raportului privind rezultatele preliminate pentru exercitiul financiar 2020
Calendar de comunicare financiara 2021

2020

Raport curent nr. 816/ 16.11.2020 – Eveniment important
Hotarari AGOA din 16.11.2020

Documente AGOA 16/17.11.2020

Convocator A.G.O.A 16/17.11.2020
Proiect de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021
Proiect Program de Investiții pentru anul 2021
Buletin de vot A.G.O.A. 16/17.11.2020
Buletin de vot prin corespondentă persoană juridică A.G.O.A. 16/17.11.2020
Buletin de vot prin corespondentă persoană fizică A.G.O.A. 16/17.11.2020
Procură persoană juridică A.G.O.A. 16/17.11.2020
Procură persoană fizică A.G.O.A. 16/17.11.2020
Imputernicire generală A.G.O.A. 16/17.11.2020


Raport trimestrial la 30.09.2020
Raport curent 14.10.2020 – modificare calendar de comunicare financiara
Raport curent 21.09.2020 – eveniment important
Raport current 15.09.2020 – eveniment important
Raport current 08.09.2020 – eveniment important
Raport semestrial
Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial la 30.06.2020
Raport curent 23.06.2020
Comunicat privind disponibilitatea raportului anual
Raport anual
Raport curent

Documente AGOA/AGEA 15/16.04.2020

Hotarari AGEA
Hotarari AGOA
Raport curent INTA 03.04.2020
Lista oferte pentru alegerea auditorului financiar
Raport audit Situatii financiare

1. Convocator AGA / AGEA
2. Raportul Consiliului de Administratie privind gestiunea societatii in anul 2019
3. Bilantul si balanta la 31.12.2019
4. Raport privind indeplinirea criteriilor de performanta aprobati de AGOA pentru anul 2019
5. Nota privind stabilirea asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor si a directorului cu contract de mandat pentru anul 2020
6. Aprobarea prelungirii liniei de credit
7. Imputernicire generala AGOA 15-16.04.2020
8. Imputernicire generala AGEA 15-16.04.2020
9. Buletin vot AGOA 15-16.04.2020
10. Buletin vot AGEA 15-16.04.2020
11. Buletin vot AGOA prin corespondenta PF 15-16.04.2020
12. Buletin vot AGOA prin corespondenta PJ 15-16.04.2020
13. Buletin vot AGEA prin corespondenta PF 15-16.04.2020
14. Buletin vot AGEA prin corespondenta PJ 15-16.04.2020
15. Procura AGOA PF 15-16.04.2020
16. Procura AGOA PJ 15-16.04.2020
17. Procura AGEA PF 15-16.04.2020
18. Procura AGEA PJ 15-16.04.2020

Rezultate financiare preliminate pentru exercițiul financiar 2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare anuale pentru 2019
Calendar comunicare financiara 2020

2019

Comunicat privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație
Comunicat privind Hotarari AGOA 25.11.2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare aferente trimestrului III 2019
Raport privind rezultatele financiare aferente trimestrului III 2019

DOCUMENTE AGOA 25/26.11.2019

LISTA CU PROPUNERILE DE CANDIDAȚI PENTRU DESEMNAREA ÎN CALITATE DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC INDEPENDENȚA SA

Convocator A.G.O.A. 25-26.11.2019
Proiect de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020
Proiect Program de Investiții pentru anul 2020
Buletin de vot A.G.O.A. 25/26.11.2019
Buletin de vot secret A.G.O.A. 25/26.11.2019
Buletin de vot prin corespondentă persoană juridică A.G.O.A. 25/26.11.2019
Buletin de vot prin corespondentă persoană fizică A.G.O.A 25/26.11.2019
Procură persoană juridică A.G.O.A. 25/26.11.2019
Procură persoană fizică A.G.O.A. 25/26.11.2019
Imputernicire generală A.G.O.A. 25/26.11.2019


Raport curent privind convocarea AGOA.pdf
Raport tranzactii efectuate de actionari cu detineri majore
Raport privind rezultatele financiare aferente semestrului I 2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare aferente semestrului I 2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare aferente trimestrului I 2019
Raport privind rezultatele financiare aferente trimestrului I 2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului anual la data de 31.12.2019
Raport anual pentru exercitiul financiar 2018.pdf
Raportul de audit privind situatiile financiare anuale.pdf

DOCUMENTE AGA 17/18.04.2019

IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.O.A. 17-18.04.2019
IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.E.A. 17-18.04.2019
CONVOCATOR A.G.O.A. SI A.G.E.A. 17-18.04.2019
BILANT SI BALANTA 31.12.2018
RAPORT PRIVIND GESTIUNEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2018
RAPORT PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ APROBAȚI DE A.G.O.A. PENTRU ANUL 2018
NOTĂ PRIVIND NIVELUL ASIGURĂRII DE RĂSPUNDERE PROFESIONALĂ A ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORULUI CU CONTRACT DE MANDAT PENTRU ANUL 2019
INFORMARE PRIVIND STADIUL PROGRAMULUI DE VALORIFICARE A ACTIVELOR (PROPRIETATILOR) APROBAT DE CATRE A.G.E.A.
APROBAREA PRELUNGIRII LINIEI DE CREDIT
BULETIN DE VOT A.G.O.A. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.E.A. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 17-18.04.2019
BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 17-18.04.2019
PROCURA A.G.O.A. P.F. 17-18.04.2019
PROCURA A.G.E.A. P.F. 17-18.04.2019
PROCURA A.G.O.A. P.J. 17-18.04.2019
PROCURA A.G.E.A. P.J. 17-18.04.2019Raport Curent
Calendar Comunicare Financiara 2019

2018

DOCUMENTE AGOA 19/20.12.2018

Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor 19.12.2018
CONVOCATOR AGOA 19/20.12.2018
INFORMARE PRIVIND SITUATIA PATRIMONIALA SI FINANCIARA LA 30.09.2018
PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2019
PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTU ANUL 2019
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA JURIDICA AGOA 19/20.12.208
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA FIZICA AGOA 19/20.12.208
BULETIN DE VOT AGOA 19/20.12.2018
PROCURA PERSOANA JURIDICA AGOA 19/20.12.2018
PROCURA PERSOANA FIZICA AGOA 19/20.12.2018
ÎMPUTERNICIRE GENERALA AGOA 19/20.12.2018

RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2018
RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2018
RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2018
HOTARARI AGOA SI AGEA 16.04.2018

DOCUMENTE AGA 16/17.04.2018

CONVOCATOR AGA 16/17.04.2018
BILANT SI BALANTA LA 31.12.2017
RAPORTUL PRIVIND GESTIUNEA SOCIETATII IN ANUL 2017
RAPORT PRIVIND INDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANTA APROBATI DE AGOA PENTRU ANUL 2017
NOTA PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI FIXE SI A NIVELULUI ASIGURARII DE RASPUNDERE PROFESIONALA AADMINISTRATORILOR 2018
PROIECT DE HOTARARI AGA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT AGOA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT AGEA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA JURIDICA AGOA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA FIZICA AGOA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA JURIDICA AGEA 16/17.04.2018
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA FIZICA AGEA 16/17.04.2018
PROCURA PERSOANA JURIDICA AGOA 16/17.04.2018
PROCURA PERSOANA FIZICA AGOA 16/17.04.2018
PROCURA PERSOANA JURIDICA AGEA 16/17.04.2018
PROCURA PERSOANA FIZICA AGEA 16/17.04.2018


REZULTATE FINANCIARE PRELIMINATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017
CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA 2018

2017

HOTARARI AGOA 18.12.2017

DOCUMENTE AGOA 18/19.12.2017

CONVOCATOR AGOA 18/19.12.2017
RAPORT REZULTATE FINANCIARE LA 30.09.2017
PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018
PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018

RAPORT TRIMESTRIAL 30.09.2017
RAPORT CURENT COMUNICARE COD LEI
RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2017
RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2017
HOTARARI AGOA 10.04.2017
HOTARARI AGEA 10.04.2017

DOCUMENTE AGOA SI AGEA 10/11.04.2017

CONVOCATOR AGOA SI AGEA 10/11.04.2017
BILANT SI BALANTA LA 31.12. 2016
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND GESTIUNEA SOCIETATII IN ANUL 2016
RAPORT PRIVIND INDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANTA APROBATI DE AGOA PENTRU ANUL 2016

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016
CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA 2017

2016

HOTARARI AGOA 12.12.2016utilaje complexe
unelte pneumatice
lanturi cu role
lichidari stocuri